marți, 31 martie 2015

Rolul resurselor în dezvoltarea economică şi a democraţiei
de Alex Taflan

partea I

Eseul de faţă încearcă să răspundă la două întrebări. Mai întâi vom încerca să aflăm dacă posesia ori lipsa de resurse de către o ţară, reprezintă factorul principal în drumul către avuţie al unei naţiuni, respectiv elementul determinant pentru stagnare economică şi sărăcie. Iar mai apoi vom încerca să vedem în ce măsură evoluţia democraţiei este influenţată de posesia[1] de resurse (sau nu) de către naţiunile globului.
Îndrăznim a ne începe analiza prin afirmarea ideii că dezvoltarea economică a unei naţiuni, nu are nimic de-a face cu posesia de resurse naturale. Adică, un stat pentru a se dezvolta economic, nu trebuia să aibă variabila deţinerii unor resurse naturale. La fel, un stat care deţine resurse naturale, nu este stringent ca el să aibă un ritm de creştere şi dezvoltare economică. Bogăţia unei naţiuni nu depinde de existenţa unor resurse. După cum vom vedea mai încolo, există state cu resurse şi care rămân totuşi înapoiate economic, cât şi state fără reusrse şi avansate economic. Resursele economice pot reprezenta cel mult o variabila macroeconomică care să diferenţieze economiile cele mai competitive, şi aceasta dacă ele sunt valorififcate eficient, însă în niciun caz un element determinant. Vom prezenta în continuare argumentaţia ideilor de mai sus, printr-o analiză a unor diferite zone geografice.
Începem cu continentul african, care exprima poate cazul cel mai relevent. Conform profesorului George Ayittey[2], unul dintre cei mai însemnaţi economişti cu studii asupra Africii, problema sărăciei în Africa ţine de gradul de libertate sau mai bine spus de limitarea libertăţii politice şi economice. Ayittey susţine că, în pofida resurselor diverse şi în cantităţi mari ale Africii, cauzele pentru care Africa este săracă nu au nimic de-a face cu moştenirea colonială sau alte clişee ce ţin de politica externă. Adevăratele cauze ale sărăciei au de-a face cu centralizarea excesivă a puterii politice şi a economiei, ceea ce duce la ignorarea unei largi părţi din populaţie, la abuzuri sau la politici populiste. O mare parte a ţărilor africane, în loc să se concentreze pe politici economice interne, orientate către dezvoltare, în loc să promoveze comerţul liber între ele şi restul lumii, iar prin aceasta economiile lor să devină interdependente, au ales războiul ca preocupare politică constantă. Succesiunea la putere, prin mijloace nedemocratice, în Africa fiind  o cauză pregnantă a inconstanţei politice.[3]
Puterea guvernului a fost şi este adevărata cauză a sărăciei în Africa, nu doar intervenţionismul extrem al statului în economie sau războaiele abominabile declanşate pentru preluarea puterii, corupţia şi lipsirea indivizilor de drepturi şi libertăţi, dar şi confiscarea ajutorului extern de către elitele politice, pentru dezvoltarea economică, au determinat ca Africa să stagneze. De pildă Nigeria, o ţară foarte bogată în resurse şi cu un teren agricol fertil, care  în anii 80 avea o economie puternic reglementată, iar politic nu era democratizată încă. Începe să ia măsuri pentru reformă sugerate de IMF. Măsurile sunt abandonate însă pe la începutul anilor 90; în urma acestei acţiuni PIB per capita al Nigeriei ajunge de aproape opt ori mai mic decât în 1980, Nigeria  recuperând nivelul PIB per capita din 1980 abia în 2005[4]. Desigur astăzi Nigeria este unul dintre puţinele state africane cu adevărat pe o pantă a progresului social şi economic, însă aceasta abia după democratizarea – deşi încă fragilă – ţării şi implementarea unui sistem economic mai deschis.
Pe de altă parte, în Africa au fost ţări care au ales calea libertăţii politice şi economice. Astfel naţiuni precum Botswana, Mauritius sau Ghana au ales calea libertăţii economice şi a stabilităţii politice, ceea ce a dus ca în ultimii ani să aibă o creştere constantă a PIB per capita în ultimii ani, Botswana şi Mauritius având un PIB mai mare decât Nigeria, deşi nu au aceaaşi abundenţă de resurse[5]. În concluzie, în ceea ce priveşte Africa, libertatea politică şi economică sunt adevărata cauză a prosperităţii, este îndreptăţit că şi condiţiile climatice pot influenţa nivelul de bogăţie ori sărăcie al unei ţări, dar această variabilă nu este suficientă pentru a explica întreg fenomenul; şi după cum vom vedea la continentul asiatic, în unele părţi condiţiile climatice au fost la fel şi cu toate acestea rezultatele au fost altele.


[1] In termini juridici, posesia nu are aceiaşi semnificaţie cu proprietatea, însă în cazul de faţă prin posesie ne referim atât la dreptul de proprietate cat şi de posesie (folosinţă)
[2] Ayittey George, Why Africa is poor, ieas.unideb.hu/admin/file_6845.pdf

[3] Ibidem
[4] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
[5] Norberg Johan, În apărarea capitalismului global, Libertas Publishing, 2010, Bucureşti

luni, 23 martie 2015

27-29 martie Cluj-Napoca


Un nou membru: Alex Taflan

Un tânăr preocupat de cunoaştere şi înţelegerea ei. Ii place istoria, politica şi orice alt tip de experienţă ştiintifică cu impact social şi moral asupra vieţii sale. Se consideră un conservator, deşi are slăbiciuni pentru tentaţiile liberalismului. Crede că fiecare individ ar trebui să-si impună sieşi obligaţia morală de a pătrunde problemele istoriei şi complicaţiile prezentului, dar mai presus de aceasta, imperativul său este : Luptă pentru tot ceea ce istoria a păstrat vrednic şi pentru ceea ce poate fi vrednic de istorie!

http://www.ericvoegelin.ro/ro/main_members.html 

sâmbătă, 21 martie 2015

FRAGMENTE DIN TRECUT. TINERII CERCETĂTORI ȘI ISTORIA


Conferința națională

FRAGMENTE DIN TRECUT. TINERII CERCETĂTORI ȘI ISTORIA

27-29 martie 2015

Ediția a V-a


Desfășurarea evenimentului:

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU”
Str. Napoca, nr. 11, Cluj-Napoca


Aula Ferdinand
Sala Francisc Pall
Sala Pompiliu Teodor
PROGRAMUL EVENIMENTULUI
ZIUA I: 27 MARTIE 2015

830-920: DESCHIDEREA EVENIMENTULUI

INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU”
STR. NAPOCA, NR. 11, AULA FERDINAND, ETAJUL I


CUVÂNT ÎNAINTE:
Decan: conf. univ. dr. Ovidiu-Augustin GHITTA
Prodecan: conf. univ. dr. Ioan-Marius BUCUR
Prorector: prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
Conf. univ. dr. Ioan CÂRJA


920-940-pauză de organizare


SECȚIUNEA I
Moderator istorie modernă: dr. Luminița DUMĂNESCU


940-1000: Drd. Niculina PASCA, UBB, Cluj-Napoca; niculina.pasca@yahoo.com
Nobilimea românească din zona Chioarului. Nemeșime-origine, funcții și prestigiu social
1000-1020: Andrei FAUR, masterand, UBB, Cluj-Napoca; faur_andrei_91@yahoo.com
Receptarea politicilor de secularizare din Franța la românii ardeleni (1789-1914)
1020-1040: Drd. Sebastian Sandu CICEU, UBB, Cluj-Napoca;
Evaziunea materială în Transilvania secolelor XVIII-XIX. Studiu de caz: Țăranul român transilvănean
1040-1100: Drd. Silviu COSTIN, UBB, Cluj-Napoca; silviu213@yahoo.com
Biblioteca primei școli cu predare în limba română din Moldova. Situația bibliotecii Seminarului „Veniamin Costachi” din Iași în perioada 1803-1948
1100-1120: Dionisie LIBONI, masterand, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Uniformizarea administrativă și conceptuală a Basarabiei cu regiunea Noua Rusie: crearea funcției unice de guvernator general în 1828

1120-1140: Pauză de cafea

1140-1200: Dorin-Gabriel POP, masterand, UBB, Cluj-Napoca;
Avram Iancu în memoria colectivă
1200-1220: Drd. Nicolae DUMBRĂVESCU, Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia
O consemnațiune mai puțin cunoscută a protopopului Ștefan Moldovan privitoare la victimele Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania
1220-1240: Drd. Bogdan Cosmin ILIEȘ, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca; bogdan_ilies@yahoo.com
Biserica, imagine a comunităţii. Construcţii de edificii de cult în Sălaj între 1848 şi 1918
1240-1300: Drd. Remus TANASĂ, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Comitetul Central Democratic European de la Londra (1850-1853)
1300-1320: Gheorghe DUMBRĂVESCU, masterand, Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia
Aplicarea reformei agrare din 1864 în comuna Bălcești, județul Gorj

1320-1500: Pauză de masăio


SECȚIUNEA A II-A
Moderator istorie modernă: conf.univ.dr. Ioan CÂRJA


1500-1520: Maxim MORARIU, masterand, UBB, Cluj-Napoca;
Secularizarea și efectele ei în viziunea mitropoliților ortodocși ai Ardealului între anii 1864-1918
1520-1540: Georgiana RAULIUC, student, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Guvernarea Ion Ghica (11 februarie–10 mai 1866)
1540-1600: Ionuț BANU, masterand, Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia;
Straie țărănești la Curtea Regală a României
1600-1620: Drd. Ștefan BÎRSAN, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Critica din epocă la adresa lui Eugeniu Carada
1620-1640: Drd. Áron TÖTÖS, Univ. din Oradea; totos_aron@yahoo.com
Crime şi criminalităţi. Imaginea problemelor sociale în ziarul Nagyvárad (1870-1920)

1640-1700: Drd. Szilárd-Alexandru FERENCZI, UBB, Cluj-Napoca; szilard.ferenczi@gmail.com
Surprinzătoarea virtute a încăpăţânării. Afacerea Bartha-Ristow din Cluj, noiembrie 1880
1700-1720: Drd. Alexandru BĂIEȘ,
În sprijinul lui Vasile Lucaciu. Încercarea locuitorilor din parohia greco-catolică Șoimuș de a trece la ortodoxie
1720-1740: Delia Florentina TUDOR, masterand, Univ. din București;
Drumul către cele opt paradisuri. O expediție românească la Ispahan (1905)
1740-1800: Marius Alexandru IONESCU, student, Univ. din București;
Expoziţia Generală Română din 1906

1800-1820: Pauză de cafea

1820-1840: Drd. Dan-Octavian POPA, UBB, Cluj-Napoca;
Relațiile social-democraților din România cu cei din Transilvania
1840-1900: Andrei PĂVĂLEAN, masterand, UBB, Cluj-Napoca; pavalean_andrei@yahoo.com
Receptarea Italiei în presa românească în perioada 1914-1916
1900-1920: Anamaria Alexandra POP, Hajnal PÁLLUKÁCS, master, UBB, Cluj-Napoca; anamaria_alexandra_pop@yahoo.com
Regimentul 51 Infanterie Cluj
1920-1940: Ionel MOLDOVAN, masterand, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Imaginea Armatei Ruse în „Marele Război”. Mărturii ale clericilor din Arhiepiscopia Iașilor
1940-2000: Drd. Ionel Simion SIGARTEU, UBB, Cluj-Napoca; sigarteu_io@yahoo.com
Legiunea Română de Vânători Transilvăneni-Bucovineni din Siberia
2000-2020: Mihai-Octavian GROZA, masterand, UBB, Cluj-Napoca; grozamihai@ymail.com
Românii apărând Praga. Fragmente din activitatea Legiunii Române din Praga (30 octombrie-24 noiembrie 1918)


SALA FRANCISC PALL

SECȚIUNEA I
Moderator istorie antică și medievală: conf.univ.dr. Ionuț COSTEA; lector univ.dr. Radu MÂRZA


1500-1520: Ana-Monica CRĂCIUNEANU, masterand, Univ. „Petru Maior”, Târgu Mureș; a_monica_c@yahoo.com
Prezenţa chihlimbarului baltic în spaţiul Orientului antic
1520-1540: Veronica BARAN, student, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava;
Descoperirile Mnogovalikovaja în lumina cercetărilor de la Calfa, Talmaza, Olăneşti şi Văratic (Republica Moldova)
1540-1600: Drd. Marian SUCIU, UBB, Cluj-Napoca;
Imaginea imperiului Khmer: Scurtă prezentare a unei societăţi mai puţin cunoscute
1600-1620: Teodora Daniela MOȚ, teodora_tm@yahoo.com
Serapis, zeu al propagandei lagide şi cetăţile pontice
1620-1640: Noris Erich SZAKACS, student, UBB, Cluj-Napoca; norisszakacs@gmail.com
Instituția ducelui în Transilvania secolului al XIII-lea
1640-1700: Álvaro Albornoz CASTRO, student, UBB, Cluj-Napoca; alvaroalbornozcastro@gmail.com
Cauzele invaziei mongolilor pe teritoriul viitoarelor state medievale românești
1700-1720: Drd. Matei CIURICĂ, UBB, Cluj-Napoca; ciurica_matei@yahoo.com
Efective militare românești în Evul Mediu. O reevaluare
1720-1740: Tudor Vivian ȘTEFĂNESCU, student, UBB, Cluj-Napoca; tudor.steff@gmail.com
Monarhia pontificală
1740-1800: Marian Alexandru HORVAT, masterand, UBB, Cluj-Napoca;
Corespondenţa ţarului Ioniţă Caloianul cu papa Inocenţiu al III-lea: aspecte politice, ecleziastice şi culturale

1800-1820: Pauză de cafea

1820-1840: Drd. Alexandra Oana CHIRA, UBB, Cluj-Napoca; alexandra.chira@gmail.com
Construcția și funcționarea morilor în Transilvania Medievală
1840-1900: Drd. Alexandru ȘTEFAN, UBB, Cluj-Napoca; alexstefan_ro@yahoo.com
Domus cruciferorum de Torda-un loc de adeverire mai puțin cunoscut
1900-1920: Roxana Bianca ONICĂ (CONDREA), masterand, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Copilul între istorie și limita juridică medievală
1920-1940: Cătălina Tatiana COVACIU, student, UBB, Cluj-Napoca; catalina_covaciu@yahoo.com
Carne mizerabilă sau icoană vie? Trupul în viziunea Sfintei Ecaterina de Siena și a Caterinati
1940-2000: Paul-Valentin BELDIMAN, masterand, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; paul_beldiman@yahoo.com
Extinderea teritorială a Sucevei în secolele XIV-XVI. Studiu de topografie urbană
2000-2020: Iuliana BAGHICI, student, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava; iulianabaghici@yahoo.com
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Siret-vechea capitală a Țării Moldovei
ZIUA A II-A: 28 MARTIE 2015

AULA FERDINAND

SECȚIUNEA I
Moderator istorie modernă și contemporană:


900-920: Drd. Alina Oana ȘMIGUN, Univ. din București; alina.smigun@gmail.com
Corespondența monarhică-sursă alternativă de informații în studiul personalității liderului unic ca factor de decizie-studiu de caz–Carol I de Hohenzollern Sigmaringen
920-940: Drd. Iulia Dorina STANCIU, UBB, Cluj-Napoca;
Repere româneşti în studierea antropologiei criminale
940-1000: Izabela Georgiana COROIAN, masterand, UBB, Cluj-Napoca; georgiana.izabela.coroian@gmail.com
Căsătorii interetnice și interconfesionale
1000-1020: Raluca-Sorina BOTOȘ, masterand, UBB, Cluj-Napoca; botos_raluca@yahoo.com
Studiu demografic în localitatea Orşova (judeţul Mureş) 1860-1880. Între legitimitate şi ilegitimitate
1020-1040: Dr. Ioana BONDA, Drd. Anamaria MACAVEI, UBB, Cluj-Napoca
Preotul într-o altă ipostază
1040-1100: George-Paul MOLDOVAN, student, UBB, Cluj-Napoca; moldovan.george19@yahoo.com
Percepția Mănăstirii de la Bixad în mentalul colectiv orășenesc. Aspecte istorice și socio-culturale
1100-1120: Drd. Cosmina Maria GÎNȚĂ, UBB, Cluj-Napoca;
Fragmente din trecut. Amintirile unui pelerinaj

1120-1140: Pauză de cafea

1140-1200: Drd. Anamaria MACAVEI, UBB, Cluj-Napoca
1200-1220: Drd. Bogdan GOZMAN, UBB, Cluj-Napoca; bogdan_gozman89@yahoo.com 
Onomastica transilvăneană și factori determinanți în acordarea numelor. Studiu de caz: Județul Cluj, a doua jumătate a secolului XIX-începutul secolului XX
1220-1240: Drd. Nicolae-Alexandru NICOLAESCU, Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia;
Demografia în preocupările Astrei (1900-1919)
1240-1300: Drd. Maria-Daniela STANCIU, UBB, Cluj-Napoca; danamstanciu@yahoo.ro
Aspecte ale petrecerii timpului liber de către şvabii timişoreni la începutul secolului al XX-lea
1300-1320: Drd. Răducu RUȘEȚ, UBB, Cluj-Napoca; ruset_raducu@yahoo.com
Boxul prezentat în publicaţiile româneşti din Transilvania la începutul Primului Război Mondial

1320-1500: Pauză de masă


SECȚIUNEA A II-A
Moderator istorie contemporană: dr. Sanda BORȘA; lector univ.dr. Mihai CROITOR


1500-1520: Drd. Maria Camelia ZAVARACHE (POPESCU), Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București;
„Triada venerică”. Propaganda sanitară din România în prima jumătate a secolului XX
1520-1540: Drd. Anamaria HOMEI, UBB, Cluj-Napoca; ana_homei17@yahoo.com
Sub semnul înnoirilor: evoluţia fotografică în Transilvania interbelică
1540-1600: Delia MARINESCU, student, Univ. Națională de Arte, București
Învățământul artistic alternativ din Bucureștiul interbelic 
1600-1620: Drd. Paul-Ersilian ROȘCA, UBB, Cluj-Napoca; paul_rosca_1986@yahoo.com
Şcoala de sociologie a lui Dimitrie Gusti în serviciul Regelui. O încercare de inginerie socială în România interbelică
1620-1640: Dumitru-Ionuț STIGLEȚ, student, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava
Rolul Şcolii Române de la Roma în formarea elitelor arheologiei româneşti interbelice
1640-1700: Vlad-Petrică NISTOR, masterand, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava
Publicația „Clopotul” și percepția sa asupra totalitarismului de dreapta în anul 1933
1700-1720: Anița Maria ȚICALĂ, student, UBB, Cluj-Napoca;
Educația pentru libertate și cel de-al treilea Reich
1720-1740: Călin Andrei OLARIU, masterand, UBB, Cluj-Napoca;
Muzica folk ca şi „proiect cultural”. Cazul S.U.A. (1930-1965)
1740-1800: Zoltán PETRE, masterand, UBB, Cluj-Napoca; p_zoltan89@yahoo.ro
Muzica ideologico-totalitară în Rusia stalinistă şi Germania nazistă

1800-1820: Pauză de cafea1820-1840: Eduard-Nicolae POPA, masterand, Univ. din București
Urmările întâlnirii din 10 februarie 1948 asupra relației sovieto-iugoslave
1840-1900: Dan-Alexandru SĂVOAIA, masterand, Univ. Central-Europeană, Budapesta; alex.savoaia@gmail.com
Întrecerile socialiste și prestigiul muncitorilor în perioada regimului comunist în România
1900-1920: Gheorghe CAZACU, masterand, UBB, Cluj-Napoca; gheorghecazacu37@yahoo.com
Sportul ca mijloc de propagandă politică în Republica Socialistă România (1965-1989). Participarea României la Jocurile Olimpice de Vară şi victoria clubului Steaua în paginile ziarului Scânteia
1920-1940: Drd. Dan-Vasile TEȘCULĂ, UBB, Cluj-Napoca; dantescula@gmail.com
Zborurile programului Vostok oglindite în ziarul Scânteia
1940-2000: Ionuț-Marian FILIPESCU, masterand, Univ. din București;
Al XV-lea Congres Internațional de Științe Istorice (10-17 august 1980)–între propagandă și interes academic
2000-2020: Drd. Roxana Oana MÎNDRU, Univ. „Petru Maior”, Târgu Mureș;
O radiografie a istoriei literare româneşti de după 1989


SALA FRANCISC PALL
SECȚIUNEA I
Moderator istorie contemporană: conf.univ.dr. Ioan-Marius BUCUR


900-920: Florin-Adrian LĂCĂTUȘ, student, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava; florinadrianlacatus@yahoo.com
Cariera politică a lui Corneliu Zelea Codreanu. Evoluția Mișcării Legionare
920-940: Elena CAZACU, masterand, Univ. din Oradea; elena91cazacu@gmail.com
Mișcarea Legionară-comportament electoral
940-1000: Răzvan ANDREȘANU, masterand, UBB, Cluj-Napoca; razvan.andresanu@yahoo.com
Concepția economică a Mișcării Legionare în anii 1930
1000-1020: Răzvan CIOBANU, masterand, UBB, Cluj-Napoca; razvan55ciobanu@yahoo.com
Reflecţii ale războiului civil din Spania în presa legionară. Studiu de caz: „Buna Vestire–ziar liber de luptă şi doctrină românească”
1020-1040: Drd. Iacob-Adrian COCOARĂ, Univ. „Petru Maior”, Târgu Mureș
Investigarea asasinării președintelui Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Duca
1040-1100: Ionuț Mircea MARCU, student, Univ. din București; marcu.ionut.mircea@gmail.com
Reflecții asupra fascismului din perspectiva marxismului românesc. Studii de caz: Lucrețiu Pătrășcanu, Lothar Rădăceanu, Mihail Roller și Leonte Răutu
1100-1120: Drd. Sorin-Grigore VULCĂNESCU, Univ. din București; vulcanescu_sorin@ymail.com
70 de ani de la deportarea etnicilor germani din România în URSS

1120-1140: Pauză de cafea

1140-1200: Cristian CULICIU, masterand, Univ. din Oradea; cristian.culiciu@yahoo.com
Poziții politice și legislația aferentă procesului urbanizării și sistematizării urbane în România comunistă
1200-1220: Drd. Laura Angela Ioana ȘIPOȘ, Univ. din Oradea; sipos_lala@yahoo.com
Economia de comandă din anii comunismului (1945-1965)
1220-1240: Drd. Antonio TUDORACHE, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București; antonio.tudorache@yahoo.com
Imaginea colectivizării. Propagandă pe tema colectivizării în județul Argeș. 1948-1950
1240-1300: Marius MUREȘAN, masterand, UBB, Cluj-Napoca; muresan.marius91@yahoo.com
Mecanismele colectivizării agriculturii: strategii şi propagandă. Cazul Regiunii Cluj
1300-1320: Drd. Emilian DRANCĂ, UBB, Cluj-Napoca
Omul nou

1320-1500: Pauză de masă


SECȚIUNEA A II-A
Moderator istorie contemporană: conf.univ.dr. Virgiliu ȚÂRĂU; conf.univ.dr. Valentin ORGA


1500-1520: Nicolae-Aurelian RUGINĂ, student, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; naurelian_rugina@yahoo.com
Problema palestiniană în istoriografia românească comunistă
1520-1540: Andreea-Iustina TUZU, masterand, Univ. din București; tuzuandreea@yahoo.com
Problematica exilului în paginile revistei Glasul Patriei
1540-1600: Silviu Caius BEJINARIU, masterand, UBB, Cluj-Napoca
Monahismul ortodox din Banat între reviriment și persecuție (1945-1965)
1600-1620: George-Vasile URSU, student, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; ursuv.george@gmail.com
Securitatea and the intellectuals from Romania. Some central ideas and one case study: Hertha Muller
1620-1640: Drd. Dragoș URSU, UBB, Cluj-Napoca;
Reprezentarea suferinței în universul concentraționar comunist. Studiu de caz: reeducarea de la Aiud

1640-1700: Drd. Ioana-Zoia URSU (SANDU), UBB, Cluj-Napoca; ioana_ursu@hotmail.com
Biografie şi memorie: Daniil Sandu Tudor şi Rugul aprins
1700-1720: Ștefan Marius DEACONU, student, Univ. din Oradea; marius.deaconu@gmail.com
Începutul sfârşitului. Mişcările anticomuniste din Polonia (1975-1980)
1720-1740: Vlad MOGHIOROȘI, student, Univ. din Oradea; vlad_moghiorosi@yahoo.com
Regimul Ceaușescu in presa italiană: Brașov 1987
1740-1800: Cristina Ana-Maria STOIA, masterand, UBB, Cluj-Napoca; criss_tina91@yahoo.com
Revoluția din decembrie 1989: manifestarea sentimentului de frică din stradă

1800-1820: Pauză de cafea


SECȚIUNEA A III-A
Moderator istorie medievală și premodernă: letor univ.dr. Maria LUPESCU; conf.univ.dr. Greta-Monica MIRON


1820-1840: Drd. Ana-Maria MOISUC, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; ana.moisuc@yahoo.com 
Îmbrăcămintea capului-funcție practică și valoare simbolică             
1840-1900: Andreea Andra SCUTARU, student, Univ. „Ștefan cel Mare”, Suceava; andreea.andra_25@yahoo.com
Un profesionist al scrisului din Ardeal mai puţin cunoscut: dascălul Samoil din Ragla
1900-1920: Drd. Diana-Maria DĂIAN, UBB, Cluj-Napoca; diana_daian1989@yahoo.com
O activitate sub semnul evanghelizării. Conceptul de „misiune catolică” în secolele XVI-XVII: evoluții, particularități
1920-1940: Drd. Zoltan BARTHA, UBB, Cluj-Napoca; bartha.zoldi@yahoo.com
Dragoste și credință. Motive pentru schimbarea confesiunii în secolul XVIII
1940-2000: Paula COTOI, masterand, UBB, Cluj-Napoca; paulacotoi@yahoo.com
Apocrifele eschatologice aflate în circulație în Transilvania secolului al XVIII-lea
2000-2020: Drd. Nicoleta BĂDILĂ, Univ. din București;
Gestul francez în secolul al XVIII-leaSALA POMPILIU TEODOR

SECȚIUNEA I
Moderator istorie modernă și contemporană: lector univ.dr. Robert NAGY; conf.univ.dr. Constantin BĂRBULESCU


900-920: Flavian-Pavel CHILCOȘ, student, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Orașul Valletta. Geneză și dezvoltare
920-940: Drd. Alexandru GUȘETOIU, UBB, Cluj-Napoca; gusetoiu_alex@yahoo.com
Istoricul grupării mafiote Cosa Nostra
940-1000: Drd. Irina-Maria MANEA, Univ. din București; maneairinamaria@yahoo.de
Goticism şi vikingomanie în naţionalismul suedez
1000-1020: Drd. Victor-Horațiu CIOBANU, UBB, Cluj-Napoca;
Un fir sacru. De la Babel la fantezia modernă
1020-1040: Andrei AVRAM, masterand, Univ. din București; andreiavramm@yahoo.com
„Schimbarea la față a României” în contextul epocii
1040-1100: Felicia RAEȚCHI, masterand, Univ. din București; felicia.raetzky@gmail.com
Istoricul, interferențele și influențele unei mișcări cinematografice. Noul val francez
1100-1120: Drd. Cristiana PUNI, UBB, Cluj-Napoca;
Caracteristicile politicilor artistice: Norvegia, Finlanda şi Olanda

1120-1140: Pauză de cafea

1140-1200: Diana Sorina MOISA, student, UBB, Cluj-Napoca; dianasmoisa@gmail.com
Anul 1968 în Europa de Vest. Decalajul generațional
1200-1220: Anisia Ioana NEAMȚIU, student, UBB, Cluj-Napoca; neamtiu.anisia94@yahoo.com
Probleme ale minorităților în secolul XX. Minoritatea maghiară din România
1220-1240: Drd. Ada-Maria ȚÎRLEA, UBB, Cluj-Napoca;
Comunicarea nonverbală în discursul politic
1240-1300: Drd. Alexandra RADU, Univ. din București; alexa_radu_3@yahoo.com
Discursurile de la West Point (2002, 2010)-impactul asupra societăţii americane
1300-1320: Drd. Andreea Nicoleta VOINA, UBB, Cluj-Napoca
Populismul–mecanism retoric al discursului lui Traian Băsescu

1320-1500: Pauză de masă


1500-1520: Drd. Iulia-Alexandra OPREA, Univ. Sapienza, Roma; iuliaoprea89@yahoo.com
Originile istorice ale identității turce
1520-1540: Cosmin-Dan POPESCU, student, Univ. „Ovidius”, Constanța; cosminpopescu22@gmail.com
„Neo-otomanismul”: strategie de politică externă a Turciei şi modalitate politică de rezolvare a tensiunilor interne
1540-1600: Drd. Ana-Maria GAJDO, Univ. Sapienza, Roma; agajdo@yahoo.com
Tunisia după Primăvara Arabă. Exemplul reuşit al tranziţiei la democraţie
1600-1620: Veronica ONEA, masterand, UBB, Cluj-Napoca; veronicaonea@yahoo.com
Rusia-între vocație imperială și realități regionale
1620-1640: Radu-Ioan OPRIȘ, masterand, Univ. din București; opris.ioan.radu@gmail.com
Imaginea Federației Ruse în declarațiile publice ale președinților României (1992-2014)
1640-1700: Augusta-Manuela LAZĂR; augusta.lazar@gmail.com
Reprezentarea lui Vladimir Putin
1700-1720: Gabriela NISIPEANU, masterand, UBB, Cluj-Napoca; gabriela.nisipeanu@gmail.com
Programul Erasmus-geneza şi evoluţiaZIUA II: 28 MARTIE 2015

2020: COCKTAILZIUA III: 29 MARTIE 2015

1100: TURUL ORAȘULUI CLUJ-NAPOCA-plecarea participanților-